Üdvözöljük honlapunkon!


Itt olvashat az Esélyegyenlőség a nyelvtanulásban projekt céljairól, tervezett kutatásairól, eredményeiről.

Projektünket a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal szponzorálja Jedlik Ányos program keretében, a pályázat száma NKTH B2 2006-0010.


Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Jedlik Ányos Program


Milyen kedvezményekre jogosult egy diszlexiás nyelvvizsgázó?

2016. április 21.

http://www.sikeresdiszlexias.blogspot.hu/2016/04/diszlexia-es-nyelvvizsga-milyen.html

Arról sokan tudnak, hogy a felsőoktatásban tanuló diszlexiások egyrésze felmentést kaphat a nyelvvizsga egy résznek, vagy egészének letétele alól. Azt a lehetőséget viszont kevesebben ismerik, amikor egy diszlexiás nyelvvizsgázó a vizsga teljesítése során különböző kedvezményekben részesül. Így ugyanolyan nyelvvizsga bizonyítványt kap, mint bármilyen más vizsgázó (tehát a bizonyítványról nem állapítható meg, hogy a vizsgát diszlexiás nyelvvizsgázó tette le).

Hogyan tanuljon nyelvet egy diszlexiás nyelvtanuló ? - Tanácsok diszlexiásoknak, szülőknek, tanároknak

2016. április 21.

http://www.sikeresdiszlexias.blogspot.hu/2016/03/hogyan-tanuljon-nyelvet-egy-diszlexias.html

Mire figyeljen egy diszlexiás tanuló vagy a neki segiteni akaró szülő/tanár a nyelvtanulás során?Megtudható az Ajánlások diszlexiás nyelvtanulók tanításához cimu dokumentumból.

http://siket-nyelvtanulok.elte.hu/ - hallássérültek idegennyelv-tanulása

2014. október 10.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Angol-Amerikai Intézetének Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén az OKTA támogatásával (K105095) indult kutatás a “Siket és súlyosan nagyothalló diákok idegennyelv-tanulási motivációja, képzetei és stratégiái” címmel.

A projekt honlapja a http://siket-nyelvtanulok.elte.hu/

címen elérhető.

IDEGENNYELV-TANULÁS ÉS DISZLEXIA - Szabadegyetemi program felnõtteknek

2012. szeptember 1.

Célközönség: nyelvtanárok, diszlexiás nyelvtanulók és szüleik

Munkanyelv: magyar

Tervezett indítás: 2012. szept. 24.

Az elõadások idõpontja: hétfõ, 16-17 h, helyfoglalás 15:45-tõl

Helyszín: ELTE Bölcsészettudományi Kar, Múzeuum krt. 4., „F” ép. Kerényi terem

Részvételi díj: alkalmanként 1000 Ft/ fõ, diákigazolvánnyal 500 Ft/fõ, mely a helyszínen fizetendõ

Programfelelõs: Kontra Edit tanszékvezetõ egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Bõvebben: LETOLTES

IDEGENNYELV-TANULÁS ÉS DISZLEXIA - Szabadegyetemi program felnõtteknek

2011. szeptember 26.

Célközönség: nyelvtanárok, diszlexiás nyelvtanulók és szüleik

Munkanyelv: magyar

Tervezett indítás: 2011. szept. 26.

Az elõadások idõpontja: hétfõ, 18-19 h, helyfoglalás 17:30-tól

Helyszín: ELTE Bölcsészettudományi Kar, Múzeuum krt. 4., „F” ép. Kerényi terem

Részvételi díj: alkalmanként 1000 Ft/ fõ, diákigazolvánnyal 500 Ft/fõ, mely a helyszínen fizetendõ

Programfelelõs: Kontra Edit tanszékvezetõ egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Bõvebben: LETOLTES

Idegennyelv-elsajátítás és részképesség-zavarok

2010. augusztus 29.

Megjelent a kutatócsoportunk diszlexiás nyelvtanulókkal kapcsolatos kutatásait összefoglaló Idegennyelv-elsajátítás és részképesség-zavarok című kötet, az Eötvös kiadó gondozásában.


A könyv borítója

Tartalomjegyzék:

  • Bevezetés Kormos Judit és Csizér Kata
  • 1. fejezet Beszédpercepciós zavarok és az olvasás összefüggései Gósy Mária
  • 2. fejezet A diszlexiás tanulók nyelvtanulással kapcsolatos jogai Sarkadi Ágnes
  • 3. fejezet Diszlexia és az idegen-nyelvtanulás folyamata Kormos Judit és Mikó Anna
  • 4. fejezet Részképesség-zavarok és nyelvvizsgáztatás Kormos Judit, Sarkadi Ágnes és Kálmos Borbála
  • 5. fejezet Diszlexia és nyelvtanulási motiváció Csizér Kata
  • 6. fejezet Diszlexiás diákok és felnttek tapasztalatai a nyelvtanulás terén Sarkadi Ágnes és Kormos Judit
  • 7. fejezet Nyelvtanárok a diszlexiáról: Két kérdíves vizsgálat tanulságai Sarkadi Ágnes, Kormos Judit és Kontra Edit
  • 8. fejezet Tanítási módszerek és technikák a diszlexiások idegennyelv-oktatásában Kontráné Hegybíró Edit és Kormos Judit
  • 9. fejezet Megfigyelések a diszlexiás nyelvtanulók idegennyelv-tanulásáról: A terepmunka tanulságai Kormos Judit, Orosz Veronika és Szatzker Orsolya

A könyv a Kiadó oldalán »

Language Learners with Special Needs:

an international perspective


Megjelent Kormos Judit és Kontráné Hegybíró Edit könyve a Multilingual Matters brit kiadó gondozásában Language Learners with Special Needs: An international perspective címmel. A könyv számos érdekes tanulmányt tartalmaz a diszlexiás és siket nyelvtanulók nyelvtanításának kérdéseiről. A fejezetek nemzetközileg elismert szerzők munkái, amelyek áttekintést adnak a Norvégiában, az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Lengyelországban és Magyarországon végzett kutatásokról.

Language Learners with Special Needs book cover