A projekt rövid bemutatása


A különböző fogyatékkal élők és a diszlexiások nyelvtanulása azon területek közé tartozik, ahol az esélyegyenlőség megvalósítása terén még sok a teendő. A tanárképző intézményekben és a tanártovábbképzéseken egyáltalán nincs hagyománya annak, hogy a leendő nyelvtanárokat legalább a tudatosítás szintjén felkészítsük a fogyatékkal élőkkel és a diszlexiásokkal való foglalkozásra. Ennek eredményeképp ezek a tanulók vagy kirekesztődnek a nyelvoktatásból, vagy szakszerű foglalkoztatás híján lemaradnak, elkedvetlenednek, és maguktól abbahagyják a nyelvi képzést. Ma már tudjuk, hogy nem az oktatásban való részvétel alóli felmentés, hanem a hozzáértő módon biztosított felzárkóztatás és a szakszerűen megtervezett programok szolgálják ezeknek a tanulóknak az érdekeit, és nyújtanak valódi esélyegyenlőséget.Kutatásunk a fenti problémák felismeréséből fakad és azt vizsgálja, hogyan tanulnak nyelveket a diszlexiás és siket nyelvtanulók és mely tanítási módszerek alkalmazhatók sikerrel esetükben.

Célunk, hogy olyan tananyagokat, tanítási módszereket dolgozzunk ki, amelyek megkönnyítik a diszlexiások és hallás sérültek számára az idegen nyelvek elsajátítását, valamint egy olyan nyelvvizsgáztatási engedményrendszer kialakítása, amely megkönnyíti a diszlexiások számára a nyelvvizsga letételét.
A kutatásról bővebben itt olvashat: Részletes kutatási terv